Dimarts, 20 De Març De 2018
Carretera de Lleida, 21, Organyà - 25794
Telèfon: 973383007 Fax: 973383536

Edictes i Anuncis

10/08/2017

ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR D'ORGANYÀ


ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR D'ORGANYÀ


EDICTE

D'acord amb el que disposa l'article 101 de la vigent Llei Orgànica del Poder Judicial, ha de realitzar-se l'elecció del càrrec de Jutge de Pau titular.

Serà elegit per aquest càrrec, per un període de quatre anys, el sol·licitant que obtingui el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Corporació municipal.

Per ésser elegit, cal ser espanyol, major d'edat, i no estar inclòs en cap de les causes d'incapacitat o d'incompatibilitat previstes en la Llei, per tal d'exercir aquest càrrec.

Les persones interessades han de presentar sol·licitud, amb declaració jurada i currículum vitae, durant el termini de deu dies, a partir de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la província.

El que es fa públic per a general coneixement i als oportuns efectes

 

Organyà, 8 d'agost de 2017.

L'ALCALDE

 

Celestí Vilà i Betriu


Informació addicional :


Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web